sanders geluk

sandersgeluk is een Rotterdams makerscollectief.
sandersgeluk wordt geleid door theatermaker Fransje Kraaij, beeldend kunstenaar, sander zweerts de jong en programmamaker/redacteur Rineke Kraaij.
Het bestuur bestaat uit Eva Kuit (voorzitter), Piet Rogie (secretaris), Karin Giesen (penningmeester) en Paul Giesen (algemeen bestuurslid)

missie

sanders geluk wil met zijn projecten momenten creëren van geluk en vrijheid, gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen. Zij wil bestaande gedachtepatronen bij publiek en makers ter discussie stellen.  Zij wil dat bereiken door kruisbestuivingen te realiseren tussen makers uit verschillende (kunst)disciplines.

taakstelling/doelstelling

  • sanders geluk ontwikkelt en realiseert interdisciplinaire projecten met als basis Rotterdam.
  • sanders geluk onderzoekt nieuwe presentatievormen, waarbij makers uit verschillende disciplines samenwerken.
  • sanders geluk beperkt zich niet tot bestaande speelplekken, maar maakt locatiespecifieke projecten.
  • sanders geluk zal met een groep “vaste makers” projecten realiseren. Daarnaast zal zij nieuwe makers bij hun projecten betrekken
  • sanders geluk werkt niet alleen samen met makers met een kunstexpertise, maar betrekt ook mensen bij haar projecten die in een ander veld werkzaam zijn (journalistiek, wetenschap, welzijn, bedrijfsleven)
  • sanders geluk vindt het “experiment” interessanter dan het “succes”.
  • sanders geluk wil het publiek niet zien als passieve bezoeker. Het laten “ervaren” is voor sanders geluk een  uitgangspunt
werkwijze

sanders geluk werkt met een overkoepelende thematiek, waaraan zij een aantal projecten koppelen. De thematiek wisselt daarin jaarlijks.
De artistieke leiding verzint de thematiek en ontwikkelt de projecten. Zij zoeken geschikte makers bij elkaar.
De presentatievorm wisselt per project en staat niet bij voorbaat vast. Met de groep makers die meewerken aan het project wordt gekeken naar de beste verbeeldingsvorm. Van daaruit ontstaat de presentatievorm.
Daarnaast organiseert sanders geluk studioavonden, die werken als een interdisciplinair laboratorium. Makers kunnen kleinschalig onderzoek doen, concepten uitproberen en materiaal maken voor verdere uitwerking van het concept.

visie

De projecten van sanders geluk kenmerken zich door het ontbreken van pessimisme en cynisme. Wij willen ons eigen beeld van de werkelijkheid creëren en ons niet laten leiden door de waan van de dag. Wij zullen in onze projecten eerder neigen naar het zoeken van onorthodoxe alternatieven voor conflicten en problemen, dan deze slechts te tonen.
sanders geluk wil disciplineoverschrijdend zijn. Sanders geluk neemt niet de discipline als uitgangspunt, maar het idee. Een idee is niet disciplinegebonden. Pas door het onderzoek naar beeld en beeldvorming op basis van dat idee, ontstaat een (presentatie) vorm.
sanders geluk meent dat het consistent onderzoeken van samenwerkings- en presentatievormen leidt tot interessante verbeeldingen, waarbij zowel makers als publiek gebaat zullen zijn.